Video Maktfordeling

Makten i Norge er delt i tre.
Makten i Norge er delt i tre.

Statsmaktene 

Den norske Grunnloven fra 1814 er bygget på et prinsipp om maktfordeling. De tre statsmaktene skulle være uavhengige av hverandre, slik at ingen av de kunne misbruke makten sin. 

Makten er delt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene.

Stortinget

Politikerne som sitter på Stortinget, kommer fra de 19 fylkene i Norge. Vi kaller dem stortingsrepresentanter. De er der for å snakke på vegne av de som har stemt på dem. 

Den viktigste oppgaven til Stortinget er å bestemme hva som er lov og ikke. Stortingsrepresentantene lager lovene i Norge. Derfor blir også Stortinget kalt den lovgivende makt. 

Stortinget bestemmer også fordelingen og bruken av statsinntektene (skatter og avgifter). Stortingsrepresentantene fører kontroll med arbeidet til regjeringen og passer på at den følger opp vedtakene Stortinget gjør. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

Regjeringen Solberg etter statsrådskiftene i desember 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Regjeringen

Regjeringen styrer landet. Det er statsministeren som leder regjeringen. Medlemmene kalles statsråder eller ministere.

Det er regjeringen som foreslår de fleste sakene som Stortinget jobber med, også lovene. Om Stortinget lager en ny lov, sørger regjeringen for at loven begynner å gjelde. Regjeringen setter loven ut i livet.

Regjeringen utfører altså det Stortinget har bestemt. Det er grunnen til at Regjeringen blir kalt den utøvende makt. 

Domstolene

I Norges lover står alle lovene som Stortinget har laget. Om noen bryter lovene og blir tatt, melder politiet lovbryterne til en av domstolene. Personen som har gjort noe galt må møte i retten for å få straffen sin. Domstolene blir kalt den dømmende makt.

Mediene

Mediene blir kalt for den fjerde statsmakt (selv om mediene ikke er noen statsmakt). Bakgrunnen for kallenavnet er at en av oppgavene til journalistene er å passe på at Stortinget, Regjeringen og domstolene gjør jobben sin. De som lager nyheter for aviser, radio og tv skal passe på at de tre statsmaktene ikke misbruker makten sin.

Oppgave: 

Hva er meningen med å dele makten i tre: storting, regjering og domstolene? Forklar hvordan dette kan hindre maktmisbruk. 

Her finner du diskusjonsoppgaven «Maktfordelingsprinsippet».