Video Stortingsvalg

Hvert fjerde år er det stortingsvalg i Norge. I denne videoen lærer du hvordan og hvorfor. Vi gjør oppmerksom på at landet fortsatt er delt inn i 19 valgdistrikt selv om vi fra 2020 er delt inn i 19 fylker.
Vi bestemmer hvem som skal styre.

Stortingsvalg

Annethvert år er det valg i Norge. I 2015 var det kommune- og fylkestingsvalg. I 2017 var det stortings- og samtingsvalg. 

Alle over 18 år, eller som fyller 18 år det året det er valg, har stemmerett. Velgerne stemmer på det politiske partiet de er mest enige med. Politikerne som blir valgt, skal styre på vegne av folket. Dette kalles representativt demokrati og er den mest utbredte formen for demokrati. 

169 representanter

Det velges totalt 169 stortingsrepresentanter. 150 av disse er distriktsmandater, det vil si representanter fra de 19 fylkene (valgdistriktene). De 19 siste representantene er det som kalles utjevningsmandater, ett fra hvert fylke. Mens distriktsmandatene bestemmes av hvor mange stemmer partiet får i hvert fylke, fordeles utjevningsmandatene etter hvor mange stemmer partiene får på landsbasis. Det skal sikre en jevnere fordeling av representantene. (Artikkelen fortsetter under bildet).

En stemmeseddel er på vei ned i urnen. Foto: Tore Fjeld / Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Areal og folketall avgjør

Hvor mange representanter et fylke får på Stortinget, bestemmes av fylkets størrelse, beregnet ut fra fylkets areal og folketall. Ordningen skal sikre representanter fra fylker med lavt folketall. Oslo er det fylket som har høyest folketall og får derfor flest representanter på Stortinget. Finnmark er landets største fylke målt i areal, men det bor færrest mennesker der. Siden folketallet teller mer enn arealet, blir antallet representanter fra Finnmark mye lavere enn fra for eksempel Oslo.

Speilbilde av befolkningen

De som sitter på Stortinget, representerer altså Norges befolkning. Det er en mangfoldig samling av folk fra alle fylker, fra ulike partier og fra ulike næringer og yrker. Det er unge og eldre, menn og kvinner. Stortinget er derfor et slags speilbilde av befolkningen.

Hvordan blir regjeringen dannet? 

Det blir dannet en ny regjering etter hvert stortingsvalg. Kongen, som er den øverste lederen for statsforvaltningen, gir vervet som statsminister til lederen i det partiet eller koalisjonen som har fått flest stemmer. Kongen gir statsministeren i oppgave å danne regjering, det vil si utnevne statsråder (ministere) som skal lede de ulike departementene. Når det er gjort, skal Kongen godkjenne regjeringen. (Artikkelen fortsetter under bildet).

Regjeringen i regjeringskonferanse på Statsministerens kontor 3. oktober 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Sametinget

På samme dag som det er stortingsvalg, er det også valg til Sametinget. Sametinget har 39 representanter. De blir valgt ved direkte valg i 13 valgkretser over hele landet. De som skal velges, og de som har stemmerett, må være registrert i Sametingets valgmanntall. 

Sametinget representerer det samiske ovenfor myndighetene og samfunnet ellers. Sametinget blir samlet fire ganger i året og skal gi råd og veiledning til Stortinget i saker som har med det samiske folket å gjøre. Sametinget skal styrke stillingen til samene og bidra til at det samiske folket blir rettferdig behandlet.

Oppgaver: 

  • Hvem blir den beste statsministeren? Lag en liste over statsministerkandidatene til de ulike partiene. Finn omtale av dem på nettet. Diskuter hvem dere mener er best egnet som statsminister. Lag en avstemning i klassen. 
  • Gå inn på Stortinget.no og finn ut hvilke stortingsrepresentanter som kommer fra ditt fylke. 
  • Bakgrunnen for at samene fikk sitt eget ting, er knyttet til det som kalles Alta-saken. Søk på nettet og finn ut hva denne saken handlet om.
    • Hvilket år ble sameloven vedtatt?
    • Hvor ligger Sametinget?