Videregående

Valget er viktig for alle i landet fordi vi velger hvem som skal styre Norge de neste fire årene. Ved å bruke stemmeretten er du med å bestemme utviklingen av samfunnet vårt.